Hypnotherapie?

‘Wat voor ons ligt en achter ons ligt, is niets vergeleken met wat in ons ligt’ (Oliver Wendell Holmes).

Uitgangspunt

Mensen dragen hun hulpbronnen al bij zich; alles wat je nodig hebt voor vrij en voluit leven is al in jou aanwezig. Met behulp van hypnotherapie kun je deze bronnen ontdekken.

Hypnotherapeutische methoden

Hypnotherapie is een vorm van psychosociale therapie, waarbij trance wordt toegepast. Trance is een natuurlijk vermogen van mensen; iedereen kan het. Het is de vaardigheid om je op je innerlijke wereld te concentreren en de buitenwereld tijdelijk buiten te sluiten. Trance treedt ook vaak spontaan op. Momenten waarbij je volledig opgaat in een boek of een film kennen we allemaal. Of denk maar aan de ervaring dat je in de auto of op de fiets zit, en opeens ontdekt dat je al veel verder bent dan je dacht. Je bent dan even in trance geweest.
Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van dit natuurlijk vermogen. Door te ontspannen, je ogen dicht te doen en je aandacht naar binnen te richten ontstaat een lichte trance. In die toestand wordt het mogelijk om toegang te krijgen tot minder bekende, onbewuste delen van jezelf. Juist in die onbewuste delen kun je aanknopingspunten vinden voor het ombuigen van belemmerende overtuigingen en voor het verwerken van gebeurtenissen of emoties. Zo worden bronnen van energie, kracht en vitaliteit vrij gemaakt en kun je je heel gaan voelen.

EMDR en andere aanvullende methoden

Tijdens consulten kan ook EMDR worden ingezet om bewuste en onbewuste angsten te behandelen, of om ‘triggers’ bij verslaving te laten uitdoven. Aanvullende methodieken die kunnen worden toegepast komen uit het gedachtegoed van NLP, systemisch werk, en transactionele analyse. Het voert te ver om deze termen hier toe te lichten, maar neem gerust contact op als je meer wilt weten.