Lijf & leven

Waarmee kun je bij Hypnova terecht?

Stemming en gevoel: Lijf:
✓ spanning, stress, burn-out
✓ piekeren
✓ slaapproblemen
✓ somberheid
✓ angst en fobie
✓ verslaving en gewoonte
✓ weinig zelfvertrouwen
✓ gevoel van vast zitten
✓ stotteren, spreekangst
✓ onbegrepen lichamelijke klachten
✓ eetproblemen
✓ prikkelbare darm syndroom (pds)
✓ angst en/of pijn bij behandelingen
Zingeving:
✓ bij afscheid en verlies
✓ in de tweede levenshelft
✓ in latere levensfasen

Aandacht naar binnen richten

In het leven van alledag kun je een last dragen, die je steeds meer gaat belemmeren of die je in je lichaam begint te voelen. Soms weet je niet waar deze last door veroorzaakt wordt. En ook als je wel weet wat de bron van je klacht is, dan is die daarmee nog niet opgelost. Hypnotherapie is een methode die voorbij het ‘weten’ gaat. Je maakt contact met onbekende delen in jezelf en je geeft je onbewuste het woord. Je richt je aandacht naar binnen en je wordt stil. Zo kun je luisteren naar wat diep in jou gaande is.

Hulpbronnen en vermogens ontdekken

Het onbewuste reikt je in beelden en ervaringen nieuwe inzichten over jezelf aan, waardoor je weer in contact komt met wat werkelijk van belang is voor jou. Of het brengt een ver weggestopte ervaring of emotie aan het licht, waarvan je je niet (meer) bewust was en waarin je nu je persoonlijke kracht kunt (her)ontdekken. Wat eenmaal aan het licht is gekomen, kan niet meer in het donker verdwijnen en daar ongemerkt een negatieve invloed op je hebben. Zo ontdek je je persoonlijke hulpbronnen en nog onontdekte vermogens, en kun je ervoor kiezen deze in te zetten.

Onbewuste laten samenwerken met bewuste

Vergelijk jezelf met een ijsberg: je bewuste geest is het topje dat boven het water uitsteekt, het onbewuste die immense massa daaronder. Met behulp van hypnotherapie leer je je bewuste samen te laten werken met je onbewuste. Je kunt daardoor met meer zelfkennis en toegenomen vermogens in het leven staan. Krachtig, helder, met zelfvertrouwen.