Hypnotherapie

‘Wat voor ons ligt en achter ons ligt, is niets vergeleken met wat in ons ligt’ (Oliver Wendell Holmes).
Mensen dragen hun hulpbronnen al bij zich; alles wat je nodig hebt voor vrij en voluit leven is al in jou aanwezig. Met behulp van hypnotherapie kun je deze bronnen ontdekken.

Iedereen kan het

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij trance wordt toegepast. Trance is een natuurlijk vermogen van mensen; iedereen kan het. Het is de vaardigheid om je op je innerlijke wereld te concentreren en de buitenwereld tijdelijk buiten te sluiten. Trance treedt ook vaak spontaan op. Momenten waarbij je volledig opgaat in een boek of een film kennen we allemaal. Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van dit natuurlijk vermogen. Door te ontspannen, je ogen dicht te doen en je aandacht naar binnen te richten wordt het mogelijk om toegang te krijgen tot minder bekende, onbewuste delen van jezelf. Juist in die onbewuste delen kun je aanknopingspunten vinden voor het ombuigen van belemmerende overtuigingen en voor het verwerken van gebeurtenissen of emoties. Zo worden bronnen van energie, kracht en vitaliteit vrij gemaakt en kun je je heel gaan voelen.

Toegepaste technieken uit de hypnotherapie zijn onder meer:

  • Regressie (teruggaan in je geschiedenis en naar het kind dat je was)
  • Imaginatie en visualisatie
  • Desensitisatie van nare gebeurtenissen en trauma
  • Werken met persoonlijkheidsdelen
  • Metaforen en creatief verbeelden
  • Werken met de tijdlijn
  • Sociaal panorama (werken met je familie en relaties)
  • Ontspanning en ademhaling
  • Lichaamswerk (zonder aanraken)

Aanvullende methoden

EMDR

EMDR is een beproefde methode om herbeleving van angsten na trauma’s en nare ervaringen te verminderen. Tijdens consulten hypnotherapie kan EMDR worden ingezet om de behandeling van bewuste en onbewuste angsten te ondersteunen. Ook kan EMDR worden ingezet om ‘triggers’ bij verslaving te laten uitdoven.

Inner Child Therapy

De eerste levensjaren in een mensenleven zijn van fundamenteel belang voor het vormen van een levensbasis van veiligheid en vertrouwen. Inner Child Therapy is erop gericht om vroegkinderlijke beschadigingen of kwetsuren te helen. Zodat je in jezelf een basis van veiligheid en vertrouwen kunt (her)vinden.

Voice Dialogue

In je dagelijks handelen word je vaak bestuurd door enkele persoonlijkheidsdelen in jezelf; die delen die in jou het meest ontwikkeld zijn. Naast deze dominante delen heb je nog meer ‘subpersonen’ in je; delen die wat op de achtergrond zijn geraakt of die door de dominante subpersonen worden verdrongen. Met Voice Dialogue kunnen je innerlijke persoonlijkheidsdelen onderzocht, aanvaard en in meer harmonie gebracht worden.

Systemisch werk (familieopstellingen)

Systemisch werk gaat uit van de mogelijkheid dat negatieve patronen kunnen worden overgedragen van generatie op generatie. Tijdens consulten kan hier onderzoek naar gedaan worden door individuele familieopstellingen met behulp van vloerankers.

Narratieve therapie

Narratieve therapie is erop gericht de ‘veelverhaligheid’ te stimuleren, waarbij vooral verhalen opgediept worden die gaan over wat belangrijk of waardevol is. Soms kun je vast zitten in één (negatief, beperkend) verhaal dat je jezelf en anderen vertelt. Toch blijken er altijd meer verhalen te vinden te zijn over je verleden, je relaties, je waarden en je leven, waardoor je merkt dat je anders in de wereld komt te staan.

Transactionele analyse

Transactionele analyse is een theorie over hoe je innerlijk communiceert en hoe dat zijn uitwerking heeft op je communicatie met de buitenwereld. Belangrijk in deze theorie zijn de innerlijke rollen van Ouder, Volwassene en Kind.

NLP

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een zich continu ontwikkelende theorie over onze onbewuste innerlijke processen en hoe dat ons denken en handelen beïnvloedt. Vanuit de NLP zijn veel handige en effectieve oefeningen beschikbaar, die ook tijdens hypnotherapie kunnen worden ingezet.